นกคอโกเมน Firethroat
นกคอโกเมน Firethroat
7

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Luscinia pectardens
ลำดับ / Order
Passeriformes
วงศ์ / Family
นกจับแมลงและนกเขน Chats, Old World Flycatchers :
Muscicapidae
ชุดขน / Plumage
transitional into breeding plumage
สถานที่ / Location
nam kham nature reserve
วันที่ / Date
Wednesday, 8. April 2015
ช่างภาพ / Photographer
Cherdphong Termtanon