นกคอโกเมน Firethroat




นกคอโกเมน Firethroat
7

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Luscinia pectardens
ลำดับ / Order
Passeriformes
วงศ์ / Family
นกจับแมลงและนกเขน Chats, Old World Flycatchers :
Muscicapidae
ชุดขน / Plumage
adult male in molt (3rd calendar year)
สถานที่ / Location
nam kham nature reserve, chiang rai
วันที่ / Date
Wednesday, 6. April 2016
ช่างภาพ / Photographer
Chaiyan Kasorndorkbua