นกคอโกเมน Firethroat


ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Luscinia pectardens
ลำดับ / Order
Passeriformes
วงศ์ / Family
นกจับแมลงและนกเขน Chats, Old World Flycatchers :
Muscicapidae
สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status
นกพลัดหลง / Vagrant
สถานภาพการอนุรักษ์ / Conservation status
ใกล้ถูกคุกคามต่อการสูญพันธุ์ / Near-threatened
สถานภาพ / Distribution
พลัดหลง (พบไม่สม่ำเสมอทุกปี) / Vagrant
Notes: 

Records:

2014-2015
early December to 22 April 2015 one juvenile male found at Nam Kham Reserve, Chiang saen in Chiang rai was molting into second calendar-year male, then disappeared from the site since 23 April onwards.

Photos

  • Firat-summer/ second calendar-year male

  • Subadult / second calendar-year male วัยรุ่น เพศผู้

  • , ,

    Subadult / second calendar-year male วัยรุ่น เพศผู้

  • Subadult / second calendar-year male วัยรุ่น เพศผู้

  • adult male in molt (3rd calendar year)

  • adult male in transitional plumage

  • transitional into breeding plumage