KURU

Adopt A Raptor

โครงการอุปการะนกนักล่า/นกล่าเหยื่อ (Adopt a Raptor)
หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ม.เกษตรศาสตร์ ปล่อยเหยี่ยวปีกแดง KU186

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปล่อยเหยี่ยวปีกแดง เพศผู้ ตัวเต็มวัยจำนวน 1 ตัว รหัส KU186ที่รับการฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงแล้ว บินคล่องแคล่ว ปล่อยคืนธรรมชาติในป่าเต็งรัง บริเวณหอดูสัตว์ต้นผึ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 27 กันยายน 2557

เหยี่ยวปีกแดง ใส่ห่วงขาขวาโลหะของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 10A04368
ห่วงขาซ้าย พลาสติกสีเขียว (ไม่มีหมายเลข)