นกเค้าใหญ่สีคล้ำ Dusky Eagle Owlชุดขน / Plumage
Adult
สถานที่ / Location
satun
วันที่ / Date
Tuesday, 28. April 2015
ช่างภาพ / Photographer
Wichai Jantavaro
ข้อมูลอื่นๆ / Description: 

First photographic record since 1915 and 1918's specimen records.