นกเค้าใหญ่สีคล้ำ Dusky Eagle Owl


ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Bubo coromandus
ลำดับ / Order
Strigiformes
วงศ์ / Family
นกเค้า Owls :
Strigidae
สถานภาพในประเทศไทย / Seasonal status
นกประจำถิ่น / Resident
สถานภาพการอนุรักษ์ / Conservation status
น่าเป็นห่วงว่าจะสูญพันธุ์น้อย / Least Concern
สถานภาพ / Distribution
พบน้อยในถิ่นอาศัยที่เหมาะสม และอาศัยอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่ ไม่แพร่กระจายทั่วทั้งภาคหรือประเทศ / Rare & Restrict Range

Photos

  • ,

    adult ตัวเต็มวัย

  • Adult