นกหัวโตขายาว Oriental Ploverชุดขน / Plumage
Adult male in transition to breeding plumage
สถานที่ / Location
Pu Plu, Nong ya plong, Phetchaburi
วันที่ / Date
Thursday, 5. April 2018
ช่างภาพ / Photographer
Chaiyan Kasorndorkbua
ข้อมูลอื่นๆ / Description: 

Seen 3 birds (2 adult and one 2nd CY) between 4 and 8 April 2018.