นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง Copper-throated Sunbirdชุดขน / Plumage
adult male ตัวผู้เต็มวัย
สถานที่ / Location
Bang chan, Khlung, Chantaburi
วันที่ / Date
Wednesday, 4. April 2018
ช่างภาพ / Photographer
Sumalee Wongdara