อีแร้งเทาหลังขาว White-rumped Vultureชุดขน / Plumage
adult ตัวเต็มวัย
สถานที่ / Location
Bung toal camp, Preah Vihear, Cambodia
วันที่ / Date
Saturday, 3. February 2018
ช่างภาพ / Photographer
Chaiyan Kasorndorkbua