เหยี่ยวหิมาลัย Himalayan Buzzard
เหยี่ยวหิมาลัย Himalayan Buzzard
10

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Buteo burmanicus
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
ชุดขน / Plumage
adult ตัวเต็มวัย
สถานที่ / Location
Bung boraphet, Nakhon Sawan
วันที่ / Date
Friday, 23. February 2018
ช่างภาพ / Photographer
Chakapan Akapanthanon