นกกะลิงเขียดหางหนาม Ratchet-tailed Treepieสถานที่ / Location
Phanoen thung, Kaeng krachan national park
วันที่ / Date
Sunday, 4. February 2018
ช่างภาพ / Photographer
Dara Naphaphet