นกเค้าหูยาวเล็ก Oriental Scops Owlชุดขน / Plumage
gray morph
สถานที่ / Location
Wat Luangpu Supha, Phuket
วันที่ / Date
Thursday, 2. November 2017
ช่างภาพ / Photographer
Phichai Puasuphacharoen