เหยี่ยวทะเลทราย Common Buzzard
เหยี่ยวทะเลทราย Common Buzzard
7

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Buteo buteo vulpinus
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
ชุดขน / Plumage
Adult
สถานที่ / Location
Khao Radar, moeng Phuket
วันที่ / Date
Tuesday, 23. January 2018
ช่างภาพ / Photographer
Chatree Tayanasanti
ข้อสังเกตการจำแนก / Taxonomy: 
race vulpinus, aka Steppe Buzzard.