นกช้อนหอยดำ White-shouldered Ibis
นกช้อนหอยดำ White-shouldered Ibis
1

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Pseudibis davisoni
ลำดับ / Order
Pelecaniformes
วงศ์ / Family
นกช้อนหอยและนกปากช้อน Ibises, Spoonbills :
Threskiornithidae
ชุดขน / Plumage
adult ตัวเต็มวัย
สถานที่ / Location
Siem Pang Protected forest, Cambodia
วันที่ / Date
Friday, 3. February 2017
ช่างภาพ / Photographer
Chaiyan Kasorndorkbua
ข้อมูลอื่นๆ / Description: 

found in flock of 8 birds feeding in frogs in drying forest pond.