นกเดินดงหลังสีไพล Long-tailed Thrushชุดขน / Plumage
adult ตัวเต็มวัย
สถานที่ / Location
Gaoligongshan (Baihualing) , China
วันที่ / Date
Saturday, 30. December 2017
ช่างภาพ / Photographer
Chaiyan Kasorndorkbua