เหยี่ยวขายาว Long-legged Buzzard
เหยี่ยวขายาว Long-legged Buzzard
9

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Buteo rufinus
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
ชุดขน / Plumage
juvenile
สถานที่ / Location
Doi lo, Chiang Mai
วันที่ / Date
Wednesday, 22. November 2017
ช่างภาพ / Photographer
Apisit Wilaijit