เหยี่ยวนกเขาหงอน Crested Goshawk
เหยี่ยวนกเขาหงอน Crested Goshawk
23

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Accipiter trivirgatus
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
ชุดขน / Plumage
Adult female
สถานที่ / Location
Nong yaplong, Phetchaburi
วันที่ / Date
Thursday, 12. April 2018
ช่างภาพ / Photographer
Samart Pakratok