เหยี่ยวนิ้วสั้น Short-toed Snake Eagleชุดขน / Plumage
adult ตัวเต็มวัย
สถานที่ / Location
Nong Plalai, Khao yoi district, Phetchaburi
วันที่ / Date
Friday, 9. February 2018
ช่างภาพ / Photographer
Nuwat Phansuwan