เหยี่ยวฮอบบี้ Oriental Hobbyชุดขน / Plumage
Adult
สถานที่ / Location
Huai kha khaeng wildlife sanctuary, km.6 to HQ.
ช่างภาพ / Photographer
Chuyos Toyod