เหยี่ยวหน้าเทา Grey-faced Buzzard
เหยี่ยวหน้าเทา Grey-faced Buzzard
24

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Butastur indicus
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
ชุดขน / Plumage
Adult
สถานที่ / Location
Khao Radar, moeng, Phuket
วันที่ / Date
Tuesday, 23. January 2018
ช่างภาพ / Photographer
Chatree Tayanasanti