เหยี่ยวภูเขา Mountain Hawk Eagle
เหยี่ยวภูเขา Mountain Hawk Eagle
21

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Nisaetus nipalensis
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
ชุดขน / Plumage
Subadult วัยรุ่น
สถานที่ / Location
Khao Yai national park
วันที่ / Date
Sunday, 20. November 2016
ช่างภาพ / Photographer
Chaiyan Kasorndorkbua