นกอินทรีปีกลาย Greater Spotted Eagle
นกอินทรีปีกลาย Greater Spotted Eagle
38

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Clanga clanga
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
ชุดขน / Plumage
juvenile
สถานที่ / Location
Wat Luang Pu Supha, Phuget
วันที่ / Date
Thursday, 21. December 2017
ช่างภาพ / Photographer
Rat Panurak
ข้อมูลอื่นๆ / Description: 

with one Booted Eagle.