เหยี่ยวนิ้วสั้น Short-toed Snake Eagleสถานที่ / Location
Taphan hin, Phichit
วันที่ / Date
Friday, 17. November 2017
ช่างภาพ / Photographer
Krieng Meemano
ข้อมูลอื่นๆ / Description: 

2nd bird of the area.