เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ Eurasian Sparrowhawkชุดขน / Plumage
juvenile วัยเด็ก
สถานที่ / Location
Phetchaburi river, Huai Mae Pradon , Kaeng Krachan district, Phetchaburi
วันที่ / Date
Sunday, 8. October 2017
ช่างภาพ / Photographer
Songrit Srirattana