เหยี่ยวออสเปร Western Ospreyสถานที่ / Location
phetchaburi river, Kaengkrachan district, Phetchaburi
วันที่ / Date
Sunday, 8. October 2017
ช่างภาพ / Photographer
Songrit Srirattana