เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard
เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard
40

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name
Butastur liventer
ลำดับ / Order
Accipitriformes
วงศ์ / Family
เหยี่ยว นกอินทรี อีแร้ง Kites, Hawks, Eagles, Vultures :
Accipitridae
สถานที่ / Location
Wang kor-hai, Han kha district, Chainat
วันที่ / Date
Thursday, 5. October 2017
ช่างภาพ / Photographer
Thanaporn Pichitphan