อยากปรับเพิ่มอะไรในเวปนี้บ้าง

- เพิ่มค้นหาชนิดนก
- ปรับ design สี ฟอน์น ฯลฯ
- เพิ่ม link video / audio
- เพิ่ม link upload ภาพ และให้สมาชิกทั่วไปเพิ่มรูปได้เอง

trogon's picture
Submitted by trogon on 14 October, 2013 - 19:17

ปรับหน้าแรก ให้นำภาพใหม่ๆ หมุนเวียนขึ้นมาโชว์ สลับกันไปแบบสไลด์ เคลื่อนไหว

trogon's picture
Submitted by trogon on 14 October, 2013 - 19:20

ชื่อสกุล วงศ์ ของนก ทำให้เป็น clickable link ไปยังหน้าใหม่ที่รวมชนิดหรือสกุล ในกลุ่มนั้น เพื่อใช้เปรียบเทียบนกชนิดต่างๆ ที่ใกล้ชิดกัน ในระดับ สกุล หรือวงศ์ เพื่อการฝึกจำแนกชนิด

trogon's picture
Submitted by trogon on 14 October, 2013 - 19:21

แถบหัวข้อหลัก บนแถบเขียว เช่น HOme Birds Photos น่าจะมีสัญลักษณ์กะพริบ เป็นดาว เพื่อแสดงว่า มีข้อมูลใหม่ จากการอัพโหลดภาพ หรือการตอบ ให้ความเห็น