เพิ่มรายชื่อนกใหม่ในประเทศไทย

ขอให้admin กรุณาแก้ไขด่วนครับ เพราะนกใหม่ในประเทศไทยปีนี้มีหลา่ยตัวแล้ว และบางตัวยังไม่มีชื่อไทย ผมไม่รู้จะเพิ่มภาพเข้าไปได้อย่างไร เพราะรายชื่อนกใหม่ยังไม่ได้เข้าระบบ ถ้าหากยังไม่มีชื่อไทย ให้สามารถเว้นวรรคไปก่อน ใช้เฉพาะชื่ออังกฤษ จะได้จัดให้ถูกฝาถูกฝั่ง เพราะส่งเข้าไปแล้ว BOTไม่ยอมเชฟ และผมก็คร้านที่จะพิมพ์ใหม่อีกครั้งในภาพหลัง