Raptor Watch @ Radar Hill.... Thailand where the River of Raptors runs

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 เชิญนักนิยมธรรมชาติ และเยาวชน ไปร่วมสนุกการเดินทางของเหยี่ยวอพยพและ สายธารเหยี่ยวอพยพ
ณ ลานนับเหยี่ยวเขาเรดาร์ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ตรงข้ามศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ บนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 431+800 เมตร มุ่งหน้าลงทิศใต้)

ในบรรดาเหยี่ยวอพยพ 6 ชนิดหลัก เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวผึ้ง เป็นกองธงหน้าเดินทางย้ายถิ่นหนีหนาวมาถึงประเทศไทยตั้งแต่กลางเดือนกันยายน แต่พบจำนวนน้อย
โดยจำนวนเหยี่ยวอพยพจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคม

ส่วนทัพหน้าของเหยี่ยวอพยพ คือเหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน หลายหมื่นตัวจะ ยกโขยงกันร่อนผ่านม่านฟ้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ และชุมพรในรูปแบบฝูงหลายร้อยตัว (kettle) และสายธารเหยี่ยวอพยพ (River of Raptors) ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นไป แล้วตามหลังด้วยกองหนุนของเหยี่ยวผึ้ง เหยี่ยวหน้าเทา และปิดท้ายด้วยทัพหลวงของเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำนับแสนตัว! ภายในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ (กลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) อย่างที่เรียกว่า "มืดฟ้ามัวดิน"

ฝูงเหยี่ยวอพยพ จะใช้ "ลมร้อนหรือมวลอากาศร้อน" เป็นตัวช่วยยกตัวให้สูงขึ้น ผ่อนแรงเพื่อให้พุ่งไปข้างหน้าได้ระยะทาง ยามลมร้อนอ่อนกำลังลง ทำให้เกิดปรากฏการณ์
"สายธารเหยี่ยวอพยพ
River of Raptors"

เมื่อเหยี่ยวในฝูงกระจัดกระจายออก จัดแถวใหม่เรียงตัวเป็นแถวตอน มุ่งไปข้างหน้าคล้ายกระแสน้ำ

จุดชมเหยี่ยวอพยพ ที่สำคัญในประเทศไทย ด้านความหลากหลายของชนิดเหยี่ยวอพยพ และจำนวนต่อฤดูกาล ในภาคใต้ได้แก่
1. เขาเรดาร์ (ตรงข้ามศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์) ถนนเพชรเกษม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. เขาดินสอ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557)

ในภาคเหนือ ที่จุดชมวิว วัดพระธาตุดอยคำ เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่