หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ม.เกษตรศาสตร์ ปล่อยเหยี่ยวนกเขาชิครา KU298

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปล่อยเหยี่ยวนกเขาชิครา เพศเมีย ตัวเต็มวัยจำนวน 1 ตัว รหัส KU298 ที่รับการฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงแล้ว บินคล่องแคล่ว ปล่อยคืนธรรมชาติในป่าเต็งรัง บริเวณหอดูสัตว์ต้นผึ้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 27 กันยายน 2557

เหยี่ยวนกเขาชิครา ใส่ห่วงขาขวาโลหะของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 8A04253
ห่วงขาซ้าย พลาสติกสีเขียว (ไม่มีหมายเลข)

ขอความร่วมมือ พบเห็นเหยี่ยวใส่ห่วงขาโลหะหรือห่วงขาสี รายงานวันที่พบ สถานที่พบ พฤติกรรม และภาพถ่าย (ถ้ามี) หรือข้อมูลเท่าที่มีที่อีเมล trogon@gmail.com หรือเพจของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯ ที่ www.facebook.com/KasetsartUniversityRaptorUnit