หนังสือนกไทย นกเทศและนกนักล่า

หนังสือเกี่ยวกับกิจกรรมชมนกในธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ นกในประเทศไทย นกในต่างประเทศ (นกเทศ) และนกนักล่า ซึ่งเป็นนกล่าเหยื่อในวงศ์ Accipitridae
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอพยพของนกล่าเหยื่อในประเทศไทย และการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

สนใจสนับสนุนการก่อสร้างกรงพักฟื้น และกรงฝึกบิน ของนกบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ
โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
บริจาค 500 บาทขึ้นไป รับหนังสือนกไทย นกเทศและนกนักล่า 1 เล่ม
โดยโอนเงินเข้าบัญชี กองทุนฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ม.เกษตรศาสตร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
หมายเลขบัญชี 374-1-59950-2

เมื่อโอนเงินบริจาคแล้ว ส่งหลักฐานสลิปใบโอนเงิน ทางข้อความ พร้อมที่อยู่ทางไปรษณีย์ สำหรับส่งหนังสือนกไทยฯ
มาที่ เพจของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯ ม.เกษตรศาสตร์
www.facebook.com/KasetsartUniversityRaptorUnit