รายการสายลับธรรมชาติ Nature Spy เรื่อง เหยี่ยวด่างดำขาวและระบบนิเวศ

รายการสายลับธรรมชาติ เผยแพร่ความรู้ผ่านการเรียนรู้ของเยาวชน เรื่อง เหยี่ยวด่างดำขาว นกแสกทุ่งหญ้าและความสำคัญของนกนักล่าเหล่านี้ต่อระบบนิเวศในฐานะนักล่าในห่วงโซ่อาหารและสัตว์ป่าคุ้มครอง
รายการออกอากาศเผยแพร่ที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS)

วันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 16.05-16.30น. ตอนเหยี่ยวด่างดำขาว
https://www.youtube.com/watch?v=L51MgdEE-zM

วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 16.05-16.30น. ตอน สำรอก ขี้ และที่นอนเหยี่ยวทุ่ง และนกแสกทุ่งหญ้า
https://www.youtube.com/watch?v=kd8GGke2h48

ข้อมูลการศึกษา สำรวจและวิจัยในพื้นที่เวียงหนองหล่ม (ปางฮุ้ง) จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยนกนักล่าและอายุรศาสตร์การอนุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Laboratory of Raptor Research and Conservation Medicine) และ กลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทย