ผลนับเหยี่ยวอพยพ ณ เขาเรดาร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2557

ชนิดอพยพ

Black Baza '1' ตัว
Chinese Goshawk '453' ตัว
Grey-faced Buzzard '4' ตัว
Oriental Honey-buzzard '2,571' ตัว
Japannese Sparrowhawk '152' ตัว
Shikra '18' ตัว
Osprey '1' ตัว
Black-shouldered Kite '1' ตัว
Black Kite '6' ตัว
Besra '1' ตัว
Eastern Marsh Harrier '2' ตัว
Pied Harrier '1' ตัว
Greater Spotted Eagle '1' ตัว
Peregrine Falcon '2' ตัว
เหยี่ยวจำแนกชนิดไม่ได้ '17' ตัว

ชนิดประจำถิ่น Resident Species :
Changesble Hawk-eagle '2' ตัว

Total รวม '3,233' ตัว

นับโดย
Chanakan Wongkasemjit
Natthakarn Foythong
Alisa Keerativasin
Apidsada Chorphankul
ลูกปลาน้อย กินไท่อี้

ภาพ : Satit Chen

Comments

trogon's picture
Submitted by trogon on 16 October, 2014 - 09:19

14-15 October 2014 heavy rain
16 October @Bang Saphan district from 8.00-9.00am; 400+ Grey-faced Buzzards, 200+ Chinese Goshawks, 1 Booted Eagle pale morph and 1 Oriental Darter (Kamthorn Jansuwannasorn).