ผลการสัมมนาประสาเหยี่ยว ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557

สัมมนาประสาเหยี่ยว ครั้งที่ 8 วันที่ 7 กันยายน 2557 มีประชาชนสนใจเข้าร่วมสัมมนา ให้ความรู้ จำนวน 70 คน
ณ ห้องบรรยาย อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

ชมภาพ เพิ่มเติมที่ เพจของกลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรี (Thai Raptor Group) ที่
www.facebook.com/ThaiRaptorGroup.TRG