ปล่อยนกเค้าแมว KU296 คืนธรรมชาติ

หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปล่อยนกเค้าแมว รหัส KU296 ที่รับการฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรงแล้ว ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ในป่าละเมาะ ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นกเค้าแมวสวมห่วงขาสีเขียว ที่ขาซ้าย และ
ห่วงขาโลหะ หมายเลข 10A04351 ที่ขาขวา

พบเห็นนกเค้าแมว KU296 รายงานการพบ วันที่ สถานที่ พฤติกรรม และภาพถ่าย (ถ้ามี) ที่ trogon@gmail.com หรือเพจของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อฯ ที่ www.facebook.com/KasetsartUniversityRaptorUnit