ข้อมูลเหยี่ยวอพยพ ณ เขาเรดาร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การสำรวจชนิดและจำนวนของเหยี่ยวอพยพ ปี 2551
ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยนายจตุพร สวัสดี นายสัตวแพทย์ ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว และอาสาสมัครของกลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทย www.facebook.com/ThaiRaptorGroup.TRG