Black Kite Count 2015

เหยี่ยวดำปากพลี จังหวัดนครนายก
Black Kite Count 2015

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 สำรวจประชากรของเหยี่ยวดำไทย และเหยี่ยวดำใหญ่ ที่ทุ่งปากพลี จังหวัดนครนายก

จะมอบโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหยี่ยวดำไทย เหยี่ยวดำใหญ่และนกนักล่าชนิดอื่นๆ ที่พบในจังหวัดนครนายก
หน่วยวิจัยนกนักล่าและอายุรศาสตร์การอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทุนวิจัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์
จะจัดพิมพ์และมอบให้กับเทศบาลตำบลท่าเรือ หน่วยงานท้องถิิ่นที่ดูแลรักษา ดงเหยี่ยวดำปากพลี
ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนกนักล่าไทย ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมสำรวจประชากรเหยี่ยวดำ ปากพลี Black Kite Count 2015

สนับสนุนกิจกรรมสำรวจ วิจัยนกนักล่าไทย เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในการสร้างความตระหนักของชาวบ้านและสังคม
นำไปสู่การอนุรักษ์นกนักล่าและนกในธรรมชาติ สามารถบริจาคด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี

"กองทุนวิจัยนกนักล่าเพื่อการอนุรักษ์"
(Raptor Research for Conservation Fund: Raptor Fund)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เกษตรศาสตร์
บัญชี # 374-1-67289-9

ผู้บริจาค 500 บาทขึ้นไป จะได้รับหนังสือ นกไทย นกเทศและนกนักล่า 1 เล่ม เป็นของที่ระลึก
โดยเมื่อโอนเงินบริจาคแล้ว ให้ถ่ายภาพใบเพย์อิน ส่งมาพร้อมที่อยู่เพื่อรับหนังสือ มาที่เพจของกลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรี www.facebook.com/ThaiRaptorGroup.TRG

หรือประสงค์จะสนับสนุนการจัดพิมพ์โปสเตอร์เพื่อมอบให้โรงเรียนต่างๆ แจ้งความประสงค์มาที่เพจ พร้อมให้ที่อยู่ของโรงเรียน
กลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีฯ จะจัดส่งโปสเตอร์เหยี่ยวดำไปให้โรงเรียนตามที่ผู้บริจาคระบุ พร้อมส่งโปสเตอร์ 4 สี เรื่อง แร้งไทย และ สายธารเหยี่ยวอพยพ ไปให้ด้วย.

Comments