พฤติกรรมของนกแสกทุ่งหญ้า ด้วยวีดีโอ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยนกนักล่าและอายุรศาสตร์การอนุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้กล้องดักถ่าย Camera trap เพื่อบันทึกพฤติกรรมของนกแสกทุ่งหญ้า นกนักล่าเวลากลางคืนที่พบเห็นยากมากในประเทศไทย เนื่องจากอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้า และออกล่าหนูในเวลากลางคืน ซึ่งปัจจุบันมีรายงานพบใน 3 จังหวัดเท่านั้น คือ เชียงราย เชียงใหม่ และนครสวรรค์ (ตรศักดิ์ 2558) ซึ่งทุ่งหญ้าถูกเปลี่ยนเป็นไร่เกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น ทำให้สถานภาพของนกแสกทุ่งหญ้าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากถิ่นอาศัยเพื่อทำรังวางไข่ถูกทำลาย ลดลงไปอย่างรวดเร็ว

ในคลิป จะพบลูกนกแสกทุ่งหญ้า Eastern Grass Owl /Tyto longimembris/ จำนวน 2 ตัว
พักผ่อน ไซ้ขน ภายในโพรงรัง ทำจากต้นหญ้าคา หญ้าไซสูงกว่า 1 เมตร ที่มีทางเข้าด้านข้าง

https://www.youtube.com/watch?v=b9mPKiRRRCo

ชื่อวิทยาศาสตร์ / Scientific name Tyto longimembris
ขนาด 32-40 ซม.
ลำดับ / Order Strigiformes
วงศ์ / Family นกแสก Barn Owls : Tytonidae
สถานภาพในประเทศไทย : นกประจำถิ่น / Resident
สถานภาพ / Distribution : พบน้อยในถิ่นอาศัยที่เหมาะสม และอาศัยอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่ ไม่แพร่กระจายทั่วทั้งภาคหรือประเทศ / Rare & Restrict Range

Comments